Basisschool de Baandert

Basisschool de Baandert
Over de School
Onze visie Afdrukken E-mailadres

Logo Basisschool de Baandert“Zelfstandig waar dat kan, zorg waar dat moet” is de missie van Basisschool De Baandert; zo staat deze beschreven in de schoolgids van onze school.

Het Logo van de school geeft dat ook weer: De school begeleidt de leerlingen op hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid via een uitgestippelde weg die ruimte geeft aan de eigenheid van ieder kind. Wij willen bouwen aan een school, die een veilig thuis is voor iedereen. Veiligheid is een fundamentele menselijke behoefte. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen en ouders ervaren dat onze school een veilige plaats is voor iedereen met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en eigenschappen.

Lees meer...
 
De identiteit van de School Afdrukken E-mailadres

Basisschool "De Baandert" is een Katholieke school. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de kinderen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die in de Nederlandse samenleving leven.

Als katholieke school nemen wij de geloofsopvoeding niet over van de ouders en de parochie, maar nemen daar onze eigen verantwoordelijkheid in. We voeden de kinderen op in de Christelijke traditie, die nodig is om hen de wereld om zich heen te doen begrijpen. Kunst, architectuur, spreekwoorden en gezegden, muziek, kortom: de wereld is voor ons niet begrijpbaar, wanneer we de waarden van het Katholieke geloof niet kennen en zien, hoe ze verweven zijn in het leven van de wereld om ons heen. Om die echter echt te begrijpen moeten kinderen ook de kernwaarden weten en begrijpen van andere wereldgodsdiensten. In die tocht van verkennen, onderzoeken, begrijpen en waarderen speelt de school een belangrijke rol.

Lees meer...
 
De Geschiedenis van Basisschool de Baandert Afdrukken E-mailadres

SchoolgebouwBasisschool de Baandert is ontstaan door samenvoeging van de kleuterschool en de lagere school in het jaar 1985. Dit gebeurde in het kader van de landelijke integratie van lagere school en kleuterschool tot de nieuwe basisschool. Deze biedt onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Voordat de scholen het huidige gebouw betrokken, waren zowel de kleuterschool als de lagere school van de Baandert in noodlokalen gehuisvest. Beiden waren in 1958 gestart met respectievelijk 80 kleuters en 68 leerlingen op de lagere school. De scholen groeiden dankzij veel nieuwbouw in de omgeving uit tot 200 kleuters en 375 leerlingen voor de lagere school. In de loop van de jaren nam dat aantal weer af. Er werd minder gebouwd en de vergrijzing in de buurt de Baandert werd merkbaar.

Lees meer...
 
Stichting Kindante, leren leren, leren leven Afdrukken E-mailadres

Stichting KindanteBasisschool De Baandert wordt bestuurd door Stichting Kindante, leren leren, leren leven.

Vanaf 1 januari 2011 vallen onder het bevoegd gezag van Stichting Kindante 45 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, die deel uit maken van een regionaal expertise centrum (REC) .

Beleidsvoorbereiding en het management van de organisatie liggen in handen van het College van Bestuur, gevormd door dhr. Yvon Prince en dhr. Marcel van den Eijnden. Het College van bestuur is ook het bestuurlijk aanspreekpunt voor directeuren, Medezeggenschapsraden en eventueel ouders.

Onder de stichting Kindante vallen ruim 11.000 leerlingen en 1300 personeelsleden.

Meer informatie vindt u op de website van de stichting: www.kindante.nl

 


U bevindt zich hier  : Welkom Over de school