Basisschool de Baandert

Basisschool de Baandert
Voor ouders
Rapporten Afdrukken E-mailadres

Over alle kinderen wordt op gezette tijden mondeling of schriftelijk aan de ouders gerapporteerd. Een uitzondering op deze regel zijn de kinderen die instromen in groep 1 en die minder dan een half jaar op school zitten.

Lees meer...
 
Medezeggenschapsraad Afdrukken E-mailadres

Sinds 1992 bestaat er de nieuwe Wet Medezeggenschap Onderwijs. In deze wet worden vele zaken omschreven die voor de medezeggenschap binnen het Nederlands onderwijs van belang zijn.

Lees meer...
 
Leerlingenparlement Afdrukken E-mailadres

Samenstelling

Per groep in de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigen 2 leerlingen de groep in het leerlingenparlement. Zij worden de vertegenwoordigers van de groep voor één jaar.

De voorzitter van het parlement is een lid van het team. Een tweede teamlid draagt zorg voor de notulen en de verspreiding ervan op de publicatieborden van de school en een exemplaar per groep (groep 5 t/m 8).

Lees meer...
 
Peuterspeelzaal 'Ernie en Bert' Afdrukken E-mailadres

Peuterspeelzaal ‘Ernie en Bert’ is van maandag tot en met vrijdag ‘s ochtends geopend van 8.45 tot 11.30 uur voor peuters van 2 tot 4 jaar. De kinderen kunnen minimaal 2 en maximaal 4 maal per week de peuterspeelzaal bezoeken. Om voor 4 keer in aanmerking te komen wordt een peuter gescreend voor deelname aan het project Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Lees meer...
 
Voor- en naschoolse opvang Afdrukken E-mailadres

MIK biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Je kunt bij MIK terecht voor opvang voor en na school, tijdens alle roostervrije-, studie- en ADV-dagen van school en tijdens alle vakanties. De MIK-locaties liggen in de buurt van de school of in sommige gevallen in of direct naast de school en we verzorgen het vervoer naar en van school. De locaties van MIK zijn gevestigd in Maastricht, de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland.

Lees meer...
 
Informatieavonden Afdrukken E-mailadres

In de derde of vierde week van het schooljaar vinden de jaarlijkse informatieavonden plaats voor de ouders van alle leerlingen. De groepsleerkrachten bespreken op die avonden zowel algemeen schoolse zaken als specifieke groepsgebonden aangelegenheden. Het is in het belang van uw zoon en/of dochter dat u probeert aanwezig te zijn op deze avonden. De datum treft u aan op deze website in de nieuwsflits en in de nieuwsbrief.

 
Jaarverslag Afdrukken E-mailadres

JaarverslagLees meer over onze doelstellingen en resultaten van het afgelopen schooljaar in het jaarverslag

 
Leerlingvolgsysteem Afdrukken E-mailadres

Naast de gewone schriftelijke werken en proefwerken worden op een aantal momenten in de verschillende groepen toetsen afgenomen. Het gaat hierbij om landelijke toetsen, die objectief en duidelijk kunnen aangeven of een kind zich voldoende ontwikkelt.

Lees meer...
 
Tot 85% korting op de nieuwste software bij Surfspot Afdrukken E-mailadres

Surfspot.nl

Ouders van leerlingen op onze school kunnen software, laptops, mobiel internet en veel meer aanschaffen tegen sterk gereduceerde prijzen. En zoveel korting wil de school niemand onthouden.

Lees meer...
 
Werkgroep ouders Afdrukken E-mailadres

werkgroep oudersDe werkgroep ouders is een groep ouders, die het leuk vindt om samen met de leerkrachten en andere ouders allerlei activiteiten voor de kinderen te organiseren. Uitgaande van de kinderen wordt er samen met de leerkrachten een plan opgezet waarbij in de uitvoering ook verdere hulp van ouders gevraagd kan worden.

Lees meer...
 
Tussenschoolse opvang Afdrukken E-mailadres

De organisatie van de Tussenschoolse opvang (overblijven) is in handen van een werkgroep, die ook verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering en het toezicht. De school draagt geen verantwoording voor het overblijven. Wel stelt de school een ruimte ter beschikking. In de praktijk is gebleken dat het belangrijk is dat een teamlid zaken m.b.t. het overblijven coördineert.

Lees meer...
 
Ouders in de school Afdrukken E-mailadres

Ouders in de schoolOuders kunnen actief zijn binnen de werkgroep ouders. U kunt daar elders op deze site meer over lezen.

Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten,

Lees meer...
 
Zorgverbreding Afdrukken E-mailadres

In de basisschool is zorgverbreding een van de centrale begrippen. Onder zorgverbreding wordt verstaan: de zorg die de school biedt aan kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien. Centraal in deze zorgbreedte staat de speciale leerlingenzorg.

Lees meer...
 


U bevindt zich hier  : Welkom Voor ouders